SR6J - Wizyta na Szrenicy w celu montażu modułu GSM sterującego przemiennikiem oraz automatyki termicznej

SR6J - Wizyta na Szrenicy w celu montażu modułu GSM sterującego przemiennikiem oraz automatyki termicznej

#sr6j