Club

ikrcc

Wszystko zaczęło się od spotkania w Kromnowie...

W dniu 10 września 2013r. w Kromnowie u Wiesława SP6FXF odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Wiesław SP6FXF, Marian SP6FCQ, Mirek SP5U (poprzedni znak SP6LTC)

Wiesław SP6FXF zaproponował stworzenie grupy kontestowej UKF. Na spotkaniu określiliśmy cel założenia teamu, jego zadania na rok 2014, a także sprawy formalne związane z jego aktywacją. Ponadto przyjęliśmy założenia dotyczące wyposażenia technicznego stacji kontestowej w pierwszym etapie działalności.Celem teamu jest udział w zawodach organizowanych w amatorskich pasmach UKF i osiąganie wysokich wyników w klasyfikacji krajowej i międzynarodowej. W pierwszym roku ograniczymy starty w zawodach do pasma 144 MHz. Z czasem aktywujemy pracę w pasmie 432 MHz. Trzon teamu będą stanowić SP6FXF, SP6FCQ, SP5U.
Jesteśmy świadomi tego, że zadanie które sobie wyznaczyliśmy wiąże się z podporządkowaniem naszych planów urlopowych i nakłada na nas odpowiedzialność za jakość funkcjonowania teamu. Praca w zawodach odbywać się będzie z terenowego lokatora. Uzyskiwanie wysokich wyników w zawodach zależne jest w znacznym stopniu od wyposażenia technicznego. Zakładamy stały jego rozwój, w szczególności systemów antenowych, PA, LNA.

Nasze spotkania, radioamatorskie dyskusje